"De grenzen van de taal zijn de grenzen van mijn wereld.”
Ludwig Wittgenstein, filosoof

Wat willen we bereiken ?

In l’Ecole d’Elise streven we ernaar uw kind spelenderwijs tweetalig te maken. Een vlotte beheersing van het Frans is immers een sleutel tot succes in het latere leven.

De voordelen van tweetaligheid voor het kind

- Tweetalige kinderen kunnen zich langer concentreren.
- Tweetalige kinderen kunnen vlotter abstract redeneren en probleemoplossend denken. Dit leidt op termijn tot betere prestaties voor wiskundige vakken.
- Wie meerdere talen beheerst, is communicatief sterker en verbaal vaardiger. Een derde of vierde taal aanleren wordt bovendien makkelijker.

De gevoelige periode

Leerlingen krijgen normaal gezien pas Franse les vanaf het vijfde leerjaar. Die keuze om pas te starten op latere leeftijd blijft niet zonder gevolgen: zij moeten het Frans onder de knie zien te krijgen via uitdrukkelijk grammatica- en woordenschatonderwijs en met het nodige studiewerk.

Tot de leeftijd van 6 à 7 jaar maken kinderen echter een gevoelige periode door voor het leren van een taal. Volgens Liesbeth Martens, coördinator van de opleiding Meertalig Onderwijs aan de UC Leuven-Limburg, verwerven zij in die periode een nieuwe taal op een natuurlijke en impliciete manier, zeker wanneer deze spelenderwijs wordt aangeboden, in aansluiting bij de leefwereld van het kind.

Hoe spelen wij in op deze gevoelige periode ?

In L’Ecole d’Elise proberen we op die gevoelige periode in te spelen via wekelijkse taallessen op woensdagnamiddag en/of zaterdag. Wij werken hiervoor samen met Ma petite école, een gevestigde waarde in West-Vlaanderen op het gebied van het aanleren van Frans aan kinderen vanaf 3 jaar. Tijdens onze lessen maken wij gebruik van hun unieke, didactisch onderbouwde methode die uitmuntende resultaten geeft.