Om erin te slagen jonge kinderen een vreemde taal aan te leren, moet de manier van lesgeven aangepast zijn aan hun cognitieve en motorische ontwikkeling. Verder is het belangrijk spelenderwijs te werken, aansluiting te zoeken bij de leefwereld van het kind en in te spelen op zijn/haar interesses.

In l’Ecole d’Elise hanteren wij in ons streven naar tweetaligheid een unieke, didactisch onderbouwde methode, ontwikkeld door Geneviève Niset en haar dochter Marie. Hun methodiek is één van de eerste in Europa en wordt reeds jaren succesvol gebruikt in hun school, Ma petite école, met vestigingen in Knokke en Brugge.

De methode (officieel geregistreerd onder de naam “Ma Petite Ecole, le FLE (Français langue étrangère) dès 3 ans”) vertrekt vanuit theater, verhalen, spelletjes, muzikale en artistieke activiteiten die aansluiten bij de denkwereld van het kind. Er wordt per niveau gewerkt. Daarbij plaatsen we elk kind in de groep die het best bij hem/haar past.

6 Niveaus ( enkel de vetgedrukte niveaus worden vanaf dit jaar aangeboden)
Vanaf 3 jaar Vanaf 6 jaar
Niveau M1 Les petits bleus Niveau P1 Les petits verts
Vanaf 2021-2022 Niveau M2 Les petits jaunes Niveau P2 Les petits oranges
Vanaf 2022-2023 Niveau M3 Les petits rouges Niveau P3 Les petits violets

Vanaf het eerste niveau zetten we erop in de structuur van de Franse taal aan te leren met behulp van aangepaste educatieve activiteiten. Een les duurt 1u15minuten en is afwisselend opgebouwd, zodat de kinderen hun aandacht vlot bij het lesgebeuren kunnen houden.

In een les
... leren we Franse liedjes aan.

... werken we op de klanken, eigen aan het Frans, om zo een natuurlijk klinkende uitspraak te bewerkstelligen.

... leren we nieuwe woordenschat aan en zetten we deze vast in het geheugen van het kind via aangepaste didactische oefeningen in het werkboek en via allerhande educatieve spelletjes.